Regulamin zakupów w sklepie

 1 
Właścicielem sklepu internetowego jest BECAPRO Sp.z o.o.
Regon 221156656, NIP 586-22-63-585
Siedziba firmy znajduje się w 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Towarowa 1
Jesteśmy dostępni od pn. do pt. od godz. 8.00 do 16.00
nr tel. 58 683 01 53
e-mail: biuro@gesha.pl

 2 
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3 
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


 4 
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 5 
Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony fiskalne lub na życzenie faktury VAT. (Osoby zarejestrowane jako Firma).

 6 
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Firmy kurierskiej GLS. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

 7
Możliwe są następujące formy płatności:
Przelewem na rachunek bankowy / przedpłata


 8 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w zamówieniu lub danych klienta, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

 9
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby sklepu. Nie są przekazywane do wiadomości osób trzecich. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 10 
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 11 
Informacje dotyczące terminu realizacji zamówień, dostępności towaru, jego zwrotu i reklamacji podane zostały w zakładce informacje i są wiążące dla klienta.

 12
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Reklamacje i zwroty

 1  

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się niezwłocznie telefonicznie z biurem BECAPRO i odesłać go przesyłką pocztową na adres wskazany przez konsultanta. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Uszkodzony produkt zostanie wymieniony na inny lub na życzenie Klienta BECAPRO zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 2 

Jeżeli zamówione produkty kolagenowe uległy uszkodzeniu (mechaniczne, despiralizacja) z winy Klienta Beauty Care Poland ma prawo odmówić uznania reklamacji. Dodatkowo każdy Klient może zasięgnąć informacji na temat używania produktu poprzez informacje zamieszczone na opakowaniu, stronie www, czy kontaktując się telefoniczne z biurem Beauty Care Poland.

 3 

Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku niezawinionego uszkodzenia towaru przez Klienta BECAPRO zwróci koszt wysyłki na wskazany przez Klienta adres w formie uzgodnionej telefonicznie lub poczta elektroniczną.

Prawo odstąpienia od umowy

  1 

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 2 

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3  

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

 4 

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 5 

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

 6 

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 
Producent:
BECAPRO Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1, 83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 683 01 53
e-mail:
biuro@gesha.pl
 

Copyright • BECAPRO

created by A4 STUDIO

GESHA BEAUTY® COLLAGEN DRINK zawiera kolagen morski o nazwie “Peptan“ z Francji. Kompleksowe badania kliniczne przeprowadzone w Japonii i Francji potwierdzają skuteczność hydrolizowanego kolagenu Peptan™ i podkreślają nowe, zachęcające korzyści dla zdrowia skóry.